Παροπλισμένα


Παροπλισμένα
laid up ships
navires désarmés
Αυτό που προσελκύει περισσότερο είναι η αδυναμία των ανθρώπων , σε αντιδιαστολή με την κατασκευή στο σύνολό της, καθώς και των επιμέρους στοιχείων της, για παράδειγμα, τις αλυσίδες και τις άγκυρες.

What attracts the most is the weakness of the people as opposed to the construction as a whole, as well as to its elements, for instance, the chains and the anchors.

Ce qui attire le plus, c'est la faiblesse humaine, par opposition à la construction dans sa totalité, aussi bien qu'à ses éléments individuels, par exemple les chaînes et les ancres.

(images shown above are indicative of an ongoing project)

Ολες οι φωτογραφίες  All photos  Toutes les photos
© Costa Lagos
60 x 90 cm pigment ink prints


Read more

Κρυπτομνησία

κρυπτομνησία
cryptomnesia
cryptomnésie
 


 

 


Ολες οι φωτογραφίες All photos Toutes les photos
62x109cm pigment ink prints
© Costa Lagos
           

Read more

φυγοκεντρικά στιγμιότυπαcentrifugal snapshots
instantanes centrifuge
Η χάρη της απλής γεωμετρικής φόρμας, η κίνηση του φωτός και της σκιάς, όπως και το χρώμα, είναι μία πύλη προς το συναίσθημα
Le grace de la forme geometrique simple, le mouvement de la lumiere et de l'ombre, ainsi que la couleur, etant une passerelle pour le sentiment.
The grace of simple geometric shape, the movement of light and shadow, as well as the color, being a gateway to feeling.

(images shown above are indicative of project)

Ολες οι φωτογραφίες  All photos  Toutes les photos
52 x 33 cm pigment ink prints

 © Costa Lagos

Read more

Χώροι αναμονής I

Read more

The pilgrim road

Ο δρόμος του προσκυνητή
The pilgrim road
Le chemin de pèlerinΟ δρόμος του προσκυνητή οδηγεί προς την υπόσχεση -την όποια υπόσχεση- άσχετα με το πόσο μακρύς είναι ο δρόμος και πόσο δαιδαλώδεις οι διαδρομές.

(images shown above are indicative of project)

Ολες οι φωτογραφίες  All photos  Toutes les photos
35x42 cm pigment ink prints
Read more